HENNY VERWEIJ CONSULTANCY & DEVELOPMENT houdt zich bezig met het uitvoeren en begeleiden van ontwikkelingen en projectmanagement voor organisaties die wel het idee, maar (even) niet de mankracht hebben.

Waarom
Indien uw organisatie efficiënt is ingericht op de dagelijkse operationele taken
heeft iedereen een volle dagtaak aan zijn of haar verantwoordelijkheden. Uw
midden- en bovenkader zal daar dan geen uitzondering op maken, de ervaring
leert dat zij eigenlijk tijd te kort komen. Nieuwe ontwikkelingen en projecten
krijgen dan ook veelal te weinig aandacht met als mogelijk gevolg dat ze niet
volledig slagen of zelfs mislukken.
Indien u ontwikkelingen en projecten uitbesteed of menskracht inhuurt vermijdt
u stress in uw organisatie en verhoogt u de kans op succes. Maakt u daarbij
echter gebruik van de traditionele gaming suppliers, dan heeft u op den duur
wel een nieuw product, maar meestal niet het eigendomsrecht ervan.
U blijft daarmee dus afhankelijk. De supplier kan bovendien met uw ideeën
weer verder ontwikkelen waardoor uw concurrent zelfs wellicht op den duur een
soortgelijke product aangeboden krijgt.

Ontwikkelingen door HENNY VERWEIJ CONSULTANCY & DEVELOPMENT voor u uitgevoerd, worden uw volledige eigendom met duidelijke afspraken omtrent het copyright.
Door de lage overheadkosten blijven de ontwikkelkosten laag en doordat u
de uiteindelijke productie zelf kan (laten) realiseren blijven ook de productie-
kosten tot een minimum beperkt.

 
 

> KLANTEN